Агенцията по заетостта стартира нов проект „Подкрепа за заетост"

Агенцията по заетостта стартира нов проект „Подкрепа за заетост"

Агенцията по заетостта стартира нова схема „Подкрепа за заетост" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", финансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът й е 80 млн. Лева, а срокът на изпълнение е до 214 година. С реализацията на схемата се предвижда 10 000 безработни да получат посреднически услуги, от тях 9 000 лица да бъдат включени в обучение и заетост. Очаква се 30% от наетите по програмата да запазят работното си място след приключване на проекта. До средата на август приоритет при кандидатстване имаха работодатели от общините, пострадали при бедствия през годината, и тези с равнище на безработица над 50%. В схемата могат да участват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на дейности в селското, горското и рибното стопанство, и работодатели - общини (директно или чрез общински предприятия), и структури на държавната администрация, които заявяват работни места в осъществявани от тях дейности. „Подкрепа за заетост" е първият проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", насочен към всички работодатели от публичния и реалния сектор - без тези, които са бенефициенти по "Програма за развитие на селските райони", както и към всички регистрирани безработни лица. На работодателите се осигурява пълна субсидия за възнагражденията за всяко наето безработно лице за период от 6 до 12 месеца. За работодателите от реалния сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, а за работодателите от публичния сектор - 380 лв. Освен заплатите и осигуровките, ще се стимулират наставниците. Те ще получават за период от шест месеца 50% от минималната работна заплата. Работодателите осигуряват по един наставник от своя персонал на всеки десет наети по схемата лица. Схемата ще се реализира на територията на всички области и общини в страната. Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място.

   

0 коментарa

Виж още