Агенцията по приватизация отложи за 24 март търга с явно наддаване за продажбата на “НИТИ” ЕАД

Агенцията по приватизация отложи за 24 март търга с явно наддаване за продажбата на “НИТИ” ЕАД

Казанлък. За 24 март 2009 г. е насрочена новата дата за провеждане на търга с явно наддаване за продажбата на 690 392 броя поименни акции, представляващи 100% от капитала на “НИТИ” ЕАД, Казанлък, съобщиха от Агенцията по приватизация. Удължаването се налага във връзка с изискването към кандидатите - да са получили разрешение за достъп до класифицирана информация или удостоверение за сигурност или потвърждение, съгласно разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Към настоящия момент участниците, закупили тръжна документация, все още не са представили в агенцията нужните им документи, които да им позволят да извършват огледи в дружеството, а също и да продължат участие в тръжната процедура.

   

0 коментарa

Виж още