Администрацията в „Родопи” с нова техника

Администрацията в „Родопи” с нова техника

Компютръна техника в 12 населени места е разположена на територията на Община „Родопи”. В отделите „Администривно обслужване” има инсталирана нова техника за работа. С нея отделите по селата ще имат бърза връзка с националната база данни. Това ще улесни процеса по издаването на всички видове удостоверения за гражданско състояние, в това число актовете за раждане, брак и смърт, които са в електронния регистър от 2000-та година насам. Служителите в отделите преминават обучения за работа с новите програми. Всеки един гражданин на Република България може да бъде обслужван от населените места на община „Родопи” независимо от неговата адресна регистрация. Досега това се правеше само в централната сграда на общината. Освен в кметствата, нови компютърни конфигурации има и в детските градини в община “Родопи”. Те са предоставени на детските заведения на територията на общината. „По този начин се улеснява работата на самия персонал и се дава прозрачност при приходите и разходите им.”, съобщи заместник-кметът на „Родопи” Таня Бочукова. С новата техника ще може бързо да се издава справка за всяко дете при необходимост.

   

0 коментарa

Виж още