Активната общност на град Баня работи усилено по спечелен проект

Активната общност на град Баня работи усилено по спечелен проект

Завърши първият етап от работата по проекта "Нематериалното наследство - ресурс за устойчиво развитие на културен туризъм в курорта Баня" на библиотеката при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий -1914г." - гр. Баня, общ. Карлово, финансиран по Грантова схема за иновативни проекти 2013. Направени бяха теренни проучвания: обход на историческите и природни забележителности; срещи, интервюта и разговори от доброволците - партньори от ОУ "Неофит Рилски" гр. Баня. Заснети са посетените места и срещите за онагледяване на текстовия материал, необходим при изготвянето на Е-пътеводител "Курортът Баня" и за изработването и внедряването Е-портал на изграждащия се по проекта Културно -туристически информационен център, който ще осигури широк публичен достъп до информация чрез новите технологии в интернет. Проектът се посреща с интерес и задоволство от местната общност и участниците. Доброволците се социализират с по-възрастното поколение, овладяват нови умения, научават повече за своите корени, традиции и роден град, а от друга страна по-възрастните си припомнят и обновяват спомените си от миналото и се чувстват значими. Работата по проекта дава самочувствие на всеки жител на гр. Баня да усети и намери себе си и да продължи напред.

   

0 коментарa

Виж още