Актуализирана информация за работните места в Стара Загора и областта

Актуализирана информация за работните места в Стара Загора и областта

Изпълнителната агенция, чиято дейност е насърчаване на малките и средните предприятия ще стартира процедура по приемане на проекти по програма Национален иновационен фонд. Основната цел на осмата сесия на ИАНМСП ще бъде помощ и насърчаване на развойната и научна дейност, както и на иновациите в предприятията и научните организации. Националният иновационен фонд се ръководи от ИАНМСП, която се занимава с цялата организация около сключването на договори, оценки, надзор и даване на субсидия. Основното предназначение на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е реализацията на иновации в сферата на технологиите, процесите, продуктите и услугите или минимум подобряване на съществуващите те. Агенцията се стреми чрез проектите да стимулира увеличаването на обема на производство и да осигури по-висок квалитет на произвежданите стоки или услуги. Наред с това по този начин се намаляват разходваните ресурси в производството и се увеличават капиталовложенията в продуктивните предприятия в бизнеса. На 27 септември, вторник, от 11 часа, ще се проведе събитието по програмата, което ще позволи на работодатели да заявят работни места. Събитието ще се проведе в хотел Верея, зала No 2.

Актуална информация за работните места в Бюрото по труда на 16-ти септември 2016 година в три групи, съотнасящи се за Стара Загора и региона.

Свободни места за специалисти, притежаващи висше образование: 1 инженер, 2 лекари, 9 медицински сестри, 1 логопед.

Свободни места за специалисти със средно образование: 1 монтьор, 2 монтажници, 1 оператор, 2 електротехници, 1 търговски представител, 1 рекламен агент, 3 лаборанти, 1 строителен техник, 5 продавач-консултанта, 1 шофьор.

Свободни места за специалисти с работнически професии: 5 оператора, 2 работника, 1 майстор, 4 машинни оператори, 2 обслужващи бензиностанция, 2 чистачи, 4 монтажисти, 2 заварчици, 1 кофражист, 1 огняр, 3 гладачи, 2 готвачи.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия приканва работодатели и безработни да използват шанса, който им се предлага, за да увеличат своето производство и да бъде осигурено препитание на много хора.

   

0 коментарa

Виж още