Акцизи, акцизи...

Акцизи, акцизи...

Депутатите вдигнаха акциза и на цигарите. Специфичният акциз става от 41 лв. на 1000 къса на 101 лв. на 1000 къса, а пропорционалният акциз се променя от 40,50 на сто от продажната цена на 23 на сто. Размерът на специфичния акциз не трябва да е по-малко от 148 лв. за 1000 къса, записаха още народните представители в Закона за акцизите и данъчните складове. Акцизът на етиловия алкохол няма да бъде увеличен. Това решиха депутатите при гласуването на промените в Закона за акцизите и данъчните складове. Предложението бе акцизът за етиловия алкохол да се увеличи от 1100 на 1250 лв. за 1 хектолитър чист алкохол, а акциза за етиловия алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране, да се увеличи от 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол на 625 лв. Депутатите обаче гласуваха против това предложение като се съобразиха с отправената вчера молба на министър-председателя акциза на ракията да не се вдига. Депутатите отхвърлиха предложението на РЗС за увеличение на акциза на бирата от 1,50 на 2,20 лв. за 1 хектолитър за градус Плато. Данъкът върху хазарта бе увеличен от 10% на 15%. Това стана при гласуването и обсъждането на второ четене в Народното събрание на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предложението бе прието с пълно единодушие от 149 гласа „за”. Депутатите вдигнаха данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения. Размерите на данъка върху хазартната дейност за хазартен игрален автомат, съответно всяко игрално място от него се увеличава от 300 лв. на 500 лв. на тримесечие. Данъкът за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета също се вдига от 300 лв. на 500 лв. на тримесечие за всяко съоръжение. От 18 000 на 22 000 лв. се вдига данъка за рулетка в казино за игрална маса на тримесечие за всяко съоръжение. За друго игрално съоръжение в казино данъкът на тримесечие за всяко съоръжение се вдига от 3000 лв. на 5000 лв.

   

0 коментарa

Виж още