Американското разузнаване направи прогноза за 2025 година

Американското разузнаване направи прогноза за 2025 година

В Москва беше представен докладът „2025 година. Светът след кризата”, изготвен от Националния разузнавателен съвет на САЩ. Американските експерти прогнозират пренасяне на глобалното влияние от Запад на Изток, което ще бъде съпроводено с намаляване на ролята на САЩ и със засилването на влиянието на Китай, Индия и Русия. Според редица експерти Русия може да се сблъска със сериозни проблеми, които може да доведат до създаването на „националистическа авторитарна държава или завършена диктатура”, пише руският вестник „Коммерсант”. Националният разузнавателен съвет на САЩ е смятан за водещ аналитичен център на американското разузнаване и редовно представя глобални прогнози. В документа се отбелязва, че през следващите 15-20 години САЩ ще изгубят властта, която са притежавали през последните десетилетия. Експертите отбелязват, че бъдещата политика на САЩ ще се определя преди всичко от вътрешнополитическите събития в редица страни, сред които Китай и Русия. Те прогнозират, че през 2025 година седемте водещи икономики в света ще бъдат САЩ, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Русия.

   

0 коментарa

Виж още