Ангел Найденов: Трябва да се даде шанс на политическото решение на кризата в Сирия

Ангел Найденов: Трябва да се даде шанс на политическото решение на кризата в Сирия

Трябва да се даде шанс на политическото решение на кризата в Сирия, заяви министърът на отбраната Ангел Найденов в сутрешния блок на ТВ7. Според него е необходимо да продължат дипломатическите усилия за намиране на политически изход. Министърът обърна внимание на позицията на генералния секретар на НАТО, според когото политическият процес има шанс и той не може да бъде свързан само и единствено с военно решение. Г-н Найденов добави, че в случай на военна интервенция по хуманитарни причини, със съответна международна правна рамка, България като член на международната общност трябва да се съобразява с нея. Министърът на отбраната подчерта, че страната ни не притежава способности за непосредствено участие в преки бойни действия. По отношение на т. нар. „коалиция на желаещите“ министър Найденов заяви, че към България не е отправено запитване или искане за участие в такава коалиция. „Към този вариант България трябва да бъде силно резервирана. Според мен, това е неприемливо от българска гледна точка като присъединяване“, каза министърът на отбраната. Министър Найденов подчерта, че се дължат ясни и категорични отговори на обществата на всички държави, които са изправени пред необходимостта да вземат решение по отношение на Сирия. „Не могат да се предприемат на сляпо каквито и да е действия“, каза той. Министърът изтъкна, че Българската позиция до този момент отчита всички фактори и държи на необходимостта да се чуят окончателните заключения по отношение на дейността на инспекторите на ООН. „Категорично осъждаме употребата на химически оръжия“, каза още г-н Найденов и добави, че трябва да има санкции спрямо страната, наредила атаката, която и да е тя. Министърът на отбраната обясни, че продължава проверката по отношение на това кои военни имоти могат да се предоставят за настаняване на бежанци. Тя ще продължи 10 дни. „Капацитетът на сега съществуващите сгради за бежанци е преизпълнен“, напомни министърът. Той акцентира върху необходимостта от разговори с международни организации и подпомагане на България. „Това е натоварване, което е пряко силите ни“, добави г-н Найденов. По отношение на продажбата на военни имоти на общините министър Найденов обясни, че текат процедури, като са предприети от началото на годината продажби на 51 имота и седем от тях са вече финализирани. „Разпоредил съм да бъдат допълнени 10 обекта, които да бъдат в процедура на продажба, и 10 обекта, за които да се стартира процедура на предоставяне“, каза министър Найденов. Той подчерта, че ще се направи опит имотите да се продадат по най-добрия начин. „Вече съм спрял някои сделки, които ми се струват абсолютно неизгодни от гледна точка на интересите на министерството на отбраната“, каза г-н Найденов и даде пример с продажбата на имот в околностите на Пловдив и с предоставянето на терен в Бургас.

   

0 коментарa

Виж още