Английски дипломат предлага бизнес-стратегии

Английски дипломат предлага бизнес-стратегии

На двудневно посещение в Стара Загора е г-н Ник Лийк, заместник-посланик на Великобритания в България. Визитата е във връзка със започналия през октомври иницииран и финансиран от Посолството на Великобритания проект "Изменение на климата и бизнес-стратегии". Проектът е изпреварваща стъпка към изграждането на нов бизнес ориентиран подход за намаляване емисиите на парникови газове. Реализира се от Екофиз България в сътрудничество с Българска стопанска камара и Ютилитис сървисис. Вчера в Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" гостът представи пред 120 ученици от 11-и клас документалния филм "Болната планета" за промените в климата. В дискусията след това, проведена на английски език, дипломатът отговори изчерпателно на въпроси, свързани с възможни бизнес-стратегии. Следобед в централата на "AES Марица Изток 1" Ник Лийк се срещна с представители на ръководството. Днес в конферентната зала на хотел "Ефир" започва семинар-обучение, който ще бъде официално открит от г-н Ник Лийк. Целта е участниците да получат практическа информация за полезни инструменти и практики за намаляване емисиите на СО2 и да изградят умения да ги използват реално както в рамките на работните сесии, така и впоследствие. Акцент на обучението е въвеждането на проактивни фирмени стратегии и развитието на иновативни продукти и услуги. В рамките на обучението ще бъде проведен конкурс с цел подпомагане на компаниите за установяване на техните нови бизнес-възможности за намаляване на CO2. Жури ще определи победителя, а наградата ще бъде създаване на фирмена концепция въз основа на разработените от фирмите идеи за намаляване емисиите на СО2. Предоставената техническа помощ ще бъде на стойност 8000 лева и ще бъде осъществена от експерти на Ecofys. В рамките на посещението г-н Ник Лийк се срещна с областния управител г-жа Мария Нейкова и с кмета на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев.

   

0 коментарa

Виж още