Антикризисна програма на ГЕРБ

Антикризисна програма на ГЕРБ

Девет мерки за преодоляване на световната финансова криза предлагат от ГЕРБ в своята антикризисна програма. Мерките представи Илияна Иванова икономически експерт на ГЕРБ по време на Национален политически форум на ГЕРБ за европейско развитие на България.Антикризисната програма на партията се противопоставя на тезата за възраждането на левите идеи в резултат на кризата, посочи Иванова. Тя каза, че в страната ни има рекорден икономически растеж, който обаче е структурно неустойчив. Иванова посочи, че в период на криза остават въпросите свързани с намаляващия износ, драстично намаление на преките чуждестранни инвестиции, финансирането на дефицита по текущата сметка. По думите й външният дълг на страната е в размер на 36 млрд. евро, а валутните ни резерви са намалели с 5 милиарда евро и в момента са 12 млрд. евро. Първата мярка, която предлагат от ГЕРБ е редовен обществен диалог по отношение на кризата, втората мярка са еврофондовете като сигурен ресурс за преодоляване на кризата. От ГЕРБ предлагат преглед на всички нарушения по програмите на еврофондовете и предоставянето им на прокуратурата. Програмата предвижда още спешни мерки за селското стопанство, тъй като днес в условията на световна криза е реална алтернатива за пренасочване на заетост. Друга мярка предлагана от партията е облекчаване на данъчното бреме и осигуряване на данъчни стимули. От ГЕРБ имат готовност за изработване и въвеждане на програма за превенция на данъчните престъпления. „Готови сме с тази програма и имаме разработен софтуер”, заяви Иванова. Следваща мярка, предложена от ГЕРБ е подобряването на бизнес средата и намаляване на административните пречки пред бизнеса. Шеста мярка е насърчаването на инвестициите. Според ГЕРБ е необходимо скъсяване на сроковете за разглеждане на исканията за подпомагане на инвеститори чрез изграждане на инфраструктура. „Необходимо е на всеки два месеца да има сесия при министъра, а не два пъти годишно, както е досега”, заяви Иванова. Социалните мерки са свързани с образованието и квалификацията и предвиждат бизнесът да има право да приспадне от облагаемата печалба разходите за допълнителна квалификация и преквалификация на служителите. Според Иванова е необходимо подобряване на инвестициите в инфраструктурата, които са важно условие за подобряване на качеството на живот на хората. Последната мярка е свързана с ефективното използване на пълноценното членството на страната ни в различни международни институции.

   

0 коментарa

Виж още