Базар на мартенички в Община Стара Загора

Базар на мартенички в Община Стара Загора

Във фоайето на Община Стара Загора е подредена изложба-базар на мартенички и сувенири, изработени от учениците от Помощното училище „Л. Каравелов” в Стара Загора. Втора година педагогическият колектив се опитва да събере средства за оборудване на сензорна зала. За целта учителите, заедно с учениците, изработват и продават различни предмети. Сензорната зала е необходима за постигане на по-добри резултати в учебно- възпитателната и корекционна работа с учениците. Тя е оборудвана с уреди за стимулация (релаксация, подобряване на концентрацията и оптимизиране на психичните процеси и др.). Община Стара Загора помага за осъществяване на проекта, като предоставя фоайето си за разполагане на базара. В Помощното училище „Л. Каравелов” в Стара Загора се обучават 130 ученици с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания.

   

0 коментарa

Виж още