„Балкански фестивал на изкуствата – КАРНОБАТ 2014“

„Балкански фестивал на изкуствата – КАРНОБАТ 2014“

Стрийт арт и фолкрорни конкурси властват 4 дни. От 26 до 29 юни 2014г. в гр. Карнобат ще се проведе за първи път Балкански фестивал на изкуствата, който ще посрещне около 200 участници от чужбина и над 300 от страната. Традиционните фолклорни изкуства на Югоизточна Европа ще се срещнат с модерните стрийт арт форми като пой, скейтинг, брейк, бийтбокс и хип-хоп. Фестивалът ще обхване целия град, като събитията ще се случват на 3 различни сцени. Иновативният проект ще даде рестарт на традиционния за града национален музикален конкурс „С песните на Стайка Гьокова”, като за първи път ще се проведе надсвирване на сватбарски оркестри. Ще бъде възроден и известният в миналото Карнобатски панаир. Фестивалът ще започне с Дефиле на всички участници и концерт „Добре дошли“ на 26 юни. На 27-ми ще продължи с Брейк батъл, бийтбокс и надсвирването на сватбарски оркестри. Събота - 28-ми юни, стартира с жонгльори и пой, детска програма, Фолклорни игри на участниците от Турция, Молдова, Македония, Гърция и България, и приключва с рок-концерт. През дните на Фестивала ще бъдат организирани Часове по майстория, в които всеки желаещ може да се потопи в изяществото на обработката на керамика и грънчарство, плетене на вълнени изделия, бисеро-плетене, дърворезба, кошничарство и др. Изложба на изработеното през дните в Часовете по майстория ще бъде открита в последния ден на фестивала. За финала е предвидена шоу-програма на фолклорните ансамбли. Подробната програма на фестивала можете да откриете на сайта на Фестивала www.karnobatfest.bg “Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие „Да съживим традициите в Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

   

0 коментарa

Виж още