БАН разреши на д-р Георги Китов разкопки на Голямата Косматка

БАН разреши на д-р Георги Китов разкопки на Голямата Косматка

В Община Казанлък вчера пристигна официалното разрешение на Национален археологически институт с музей - БАН, Съвет за теренни проучвания, за извършване на теренно-археологическо проучване на територията на Община Казанлък. На основание чл.15 от ЗПКМ и чл.9-13 от Правилника за провеждане на теренни проучвания в Република България, се дава разрешение на д-р Георги Китов - научен ръководител, Диана Димитрова от експедиция "Темп" и Евтимка Димитрова от ИМ "Искра" - заместник-ръководители, да извършват сондажни археологически разкопки за проверка на резултатите от експериментални геофизични измервания в могилата Голяма Косматка край град Шипка, община Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още