БДЖ и синдикатите се разбраха само за ваучерите и работното облекло

БДЖ и синдикатите се разбраха само за ваучерите и работното облекло

Единственото, по което ръководството на БДЖ постигна съгласие със синдикатите е, че има забавяне на изплащането на ваучерите за работещите в железниците и забавянето на раздаването на работно облекло. След близо два часа разговори по всяка една конкретна точка от подписаното през март споразумение (неизпълнението на което синдикатите посочват като основание за железничарската стачка) съгласие се постигна само по част от нещата. Всички са единодушни, че точките 2 и 3 от споразумението не са изпълнени. С тези точки сме в забавяне, призна изпълнителният директор на БДЖ Йордан Недев. Въпросните две точки са свързани с изплащането на ваучерите за работещите в БДЖ като крайният срок е 1 октомври 2011 година. Точка две се отнася за изплащане на забавяните ваучери по Наредба № 11, а с точка три работодателят поема задължение да предоставя ваучерите за храна по 2 лева на отработен ден на всички работници и служители считано от 1 октомври 2010 година. Имате право да ни се сърдите за забава на ваучерите за храна, защото до началото на октомври те не бяха изплатени, призна изпълнителният директор пред синдикатите. Общата сума за всички ваучери, която БДЖ дължи на своите работници е 2.3 милиона лева. Към момента тази сума е непосилна за нашите предприятия и мога само да помоля за извинение работниците, за които не са изплатени, призна още Йордан Недев. Председателят на борда на директорите на Холдинг БДЖ Владимир Владимиров изтъкна, че всички забавени задължения на БДЖ са на обща стойност от 280 милиона лева, като към някои банки забавянето е от 2 години. В забавяне сме и за раздаването на работното облекло. Организирана е процедурата и първите доставки трябва да са преди Коледа, обясни още Йордан Недев. Според точка 6 от споразумението от март "работодателят се задължава да предприеме действия за поетапно изпълнение на Програмата за подобряване на условията за труд и снабдяване на работниците и служителите с лични предпазни средства и работно униформено облекло за 2011 година в срок до 15 октомври". Реално действия са предприети, но в указания срок облеклото не е стигнало до служителите и работниците. Синдикатите продължават да искат да подпишат стария колективен трудов договор, но все още има много спорни точки от него, сред които и това доколко самите синдикати трябва да участват при взимането на решения и доколко техните представители могат да бъдат уволнявани или съкращавани. Председателят на борда на директорите на БДЖ Владимир Владимиров предложи отделна среща, на която да продължат преговорите за КТД.

   

0 коментарa

Виж още