БДЖ предприема драстични мерки, за да се спаси от фалит

БДЖ предприема драстични мерки, за да се спаси от фалит

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД обяви допълнителните мерки, които ще бъдат предприети за ускоряване на реформите в дружеството. Реформата в БДЖ се налага да бъде ускорена, за да бъде спасена железницата от фалит. Основната цел на тези допълнителни мерки е през 2012 г. „Холдинг БДЖ” ЕАД да не бъде на загуба. За да не е на загуба, БДЖ предвижда съкращаване на 2000 души, спиране на 150 влака, увеличаване на цените на билетите Ще бъдат спрени от движение 150 влака, които са най-неефективни. Тази мярка ще доведе до намаляване на разходите на железопътния превозвач с 21 млн. лв. за 1 година, а за период от 5 години ще бъде реализирана икономия в размер на 105 млн. лв. За да не е на загуба, БДЖ предвижда съкращаване на 2000 души, спиране на 150 влака, увеличаване на цените на билетите Средно с 9 % ще бъдат увеличени цените на билетите на влаковете, субсидирани от държавата, а на бизнес влаковете - с 15 %. От 1 декември ще влязат в сила новите цени за билетите на бизнес влаковете, а за субсидираните влакове - от 1 януари. Председателят на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” Владимир Владимиров посочи, че и след увеличението цените на билетите на влаковете ще бъдат с 22% по-ниски за пътуване в едната посока в сравнение с тези на автомобилния транспорт, както и с 40% по-ниски при пътуване в двете посоки. С промяната в цените ще бъдат реализирани допълнителни приходи в размер на около 2,5 млн. лв. През периода до края на 2011 г. – началото на 2012 г. от дружествата „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД ще бъдат съкратени 2000 служители. Съкратените служители ще бъдат компенсирани с по 6 работни заплати, в случай че бъдат съгласни да бъдат освободени от длъжност по чл. 331 от Кодекса на труда. Ефектът от прилагането на тази мярка ще бъде в размер на около 23 млн. лв. годишно. Имаме две възможности - или освобождаваме 2000 служители, или водим дружеството към фалит и си отиват 13 000 души, каза председателят на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” Владимир Владимиров. От 2000 души, които ще бъдат съкратени от БДЖ, една четвърт са административен персонал, а останалите са от дейностите ремонти, поддръжка. Предлага се тези хора веднага да напуснат. „Нашата надежда е в началото на следващата година всичко да е приключило”, каза Владимиров. Тези 2000 души, на които се предлага да напуснат веднага, са извън пенсиониращите се и извън тези, които ще бъдат съкратени при спирането на 150 влака. Тоест общо става дума за около 2500 души, които ще бъдат съкратени до 2012 г. Изпълнителният директор на БДЖ Йордан Недев каза, че една част от съкратените – около 110 души ще бъдат поети на работа от „Метрополитен”. За останалите от БДЖ се надяват, че социалното министерството ще поеме своите функции по посока на преквалификация, намиране на временна работа. След съкращенията служителите в БДЖ трябва да останат под 11 000, посочиха от ръководството на БДЖ. За 2010 г. личният състав е намален с около 1070 служители. Всички мерки, които предприемат от БДЖ не подлежат на преговори, заявиха от ръководството. Съкратените служители от БДЖ ще са над 3000, според синдикатите. Петър Бунев - председател на Синдиката на българските железничари към КНСБ заяви, че освен обявените днес 2000, след спирането на влаковете ще има още съкратени. Според Бунев съкращенията на експлоатационен персонал със сигурност ще застраши безопасността на превозите. През събота и неделя синдикатите ще проведат консултации. В понеделник те ще обявяват позицията си на пресконференция.

   

0 коментарa

Виж още