Бедственото положение в Раднево и Гълъбово остава

Бедственото положение в Раднево и Гълъбово остава

Днес, в сградата на Областна администрация се проведе заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, в частта му /наводнения/. Заседанието се свиква от председател на щаб - Областният управител инж. Георги Ранов, във връзка с продължаващите валежи в областта. Присъстващите докладваха за актуалната обстановка в региона. Обсъдиха се варианти за решение на проблема, свързан със затрупването на дигата на р. Сазлия, която е и основна причина за наводнението на подстанция Гълъбово, захранваща града и няколко села в региона. Анализът на обстановката показа, че все още не са ликвидирани последствията от наводнението. Това наложи Заповедта на Областния управител инж. Георги Ранов за обявяване на бедствено положение за част от територията на област Стара Загора - община Гълъбово и община Раднево да остане в сила . Щабът за изпълнение на Областния план за защита при бедствия продължава да работи в непрекъснат режим.

   

0 коментарa

Виж още