Безплатни профилактични прегледи в Казанлък

Безплатни профилактични прегледи в Казанлък

Безплатни профилактични прегледи на хора в неравностойно социално положение от етническите малцинства и на здравно неосигурени, живеещи на територията на Община Казанлък, започват от днес. Инициативата е на Министерството на здравеопазването и Регионалния център по здравеопазване-Стара Загора .В Казанлък прегледите ще бъдат направени от д-р Амер Базара и д-р Лилия Христова. До 21 ноември в ромската махала до Медицинския център и от 24 до 28 ноември в парк „Розариум” ще бъде базиран подвижен медицински кабинет „Мерцедес Спринтер”, в който ще се извършат прегледите по определен график. Всеки гражданин на Община Казанлък може да посети мобилния кабинет и да бъде прегледан срещу представяне на лична карта. Очаква се да бъдат прегледани около 1200 души. Организацията по прегледите се осъществява от Медицински Център „Св.Анна” в Стара Загора, след спечелен конкурс.

   

0 коментарa

Виж още