Безплатно изследване за плаки в съдовете ще извършват ангиолозите в Токуда

Безплатно изследване за плаки в съдовете ще извършват ангиолозите в Токуда

Безплатни прегледи за оценка на състоянието на пациенти, прекарали тежки съдови инциденти като инфаркт, инсулт, периферни артериални тробози, както и страдащи от диабет ще се проведат в МБАЛ „Токуда Болница София” на 26 ноември /събота/ 2011. Специалистите по Ангиология ще преглеждат през целия ден – от 09,00 до 17,00 часа. Желаещите да посетят консултациите трябва да се запишат предварително на тел: 02/403 4000. Безплатната консултация ще включва преглед от специалист – ангиолог, ултразвуково изследване с Доплер сонограф за натрупани плаки по стените на съдовете /атеросклероза/, ЕКГ, измерване на артериално налягане. „Над 14 000 души годишно получават инфаркт и инсулт поради липса на профилактика и контрол на атеросклерозата. Отлагането на плаки по големите съдове е основен рисков за смърт или инвалидизация от инфаркт и инсулт”, алармира доц. д-р Иво Петров – началник на клиниката по Кардиология и Ангиология в МБАЛ „Токуда Болница София”. „Пациентите претърпели остро съдово заболяване трябва да бъдат обект на засилено медицинско наблюдение поне два пъти в годината заради повишения риск от повторен инцидент” предупреждава проф. Гроздински, началник на отделението по Ангиология в МБАЛ „Токуда Болница София”. „Ето защо ние искаме с тези консултации е да разширим достъпа до специализирана помощ и информираме хора за значението на правилното лечение на тези тежки съдови заболявания.” добавя проф. Гроздински Към Клиниката по кардиология и ангиология в Токуда работи и Специализиран център за ранна диагностика и лечение на атеросклероза ръководен от доц. Иво Петров и проф. Лъчезар Гроздински. Там всеки гражданин може да премине комплексна съдова диагностика на атеросклерозата и да предпази себе си от смъртоносните усложненията на това заболяване.

   

0 коментарa

Виж още