Безработицата в област Стара Загора през декември е леко увеличена

Безработицата в област Стара  Загора през декември е леко увеличена

През декември 2009 г. регистрираните безработни в бюрата по труда от област Стара Загора са 12 841 души, а равнището на безработица е 7,43%. Спрямо ноември 2009 г. равнището на безработица нараства с 0,33 пункта, а регистрираните безработни - с 560 души. С най-ниско равнище на безработица е община Гълъбово (5,3%), а с най-високо – община Братя Даскалови (21,7%). През 2009 г. в програми и проекти за заетост и обучение са включени 5578 хора без работа. Най-голяма заетост осигурява Националната програма От социални помощи към заетост, в която са включени 1582 безработни лица. На следващо място като обхват на безработни лица и социален ефект е Национална програма Асистенти на хора с увреждания, в която са включени 273-ма души.

   

0 коментарa

Виж още