Безработицата в Старозагорска област е 6.93 процента

Безработицата в Старозагорска област е 6.93 процента

Към 31 декември 2010г. безработицата в страната е била 9,4 процента, а в област Стара Загора 6,93. Най-ниска е безработицата в община Стара Загора - 4,9 процента, най-висока в община Братя Даскалови - 20,02 процента и община Николаево - 22,92 процента. "През 2010 година нямаше масови съкращения. Работодателите предпочетоха да съкратят работното време, но не и да закриват работни места", каза директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. Друго обяснение за ниската безработица в Старозагорско е наличието на голям брой експортни предприятия,които вече започват да излизат от кризата. Георги Гьоков увечи,че 2010 година е била успешна за Бюрото по труда в Стара Загора. „Изпълнихме заложените в плана брой разкрити работни места и брой устроени на работа хора. Миналата година в бюрото са обявени общо 3081 работни места, започналите работа са общо 2828, като 2219 са на първичния пазар на труда", информира Гьоков. Нововключените безработни лица в програми за заетост от началото на годината са 730. През декември 2010г. по програми за заетост са работили 183 безработни. По данни на Бюрото по труда най-голяма заетост осигурява Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост", в която са включени 147, като през последния месец на миналата година по нея са работили 58 безработни.

   

0 коментарa

Виж още