Безработицата падна до 4,1% в Стара Загора

Безработицата падна до 4,1% в Стара Загора

Агенцията по заетостта извади статистика, която ясно показва, че безработицата в старозагорско е спаднала, до рекордните 4,1%.

Само през изминалата 2016 година, в Бюрата по труда, намиращи се на територията на област Стара Загора, са се регистрирали над 10 хил. безработни граждани, тогава равнището е било 7,1%.

Към днешна дата, се наблюдава рязък спад в равнището на безработица. Експертите отчитат, че тя намалява с 1,5%. От началото на 2017 година, в старозагорските бюра по труда, са се регистрирали с 2285 души по-малко, отколкото за същият период, в началото на миналата година.

Града на липите е с най-ниско равнище на безработица – 4,1%. Най-много безработни има в  община Николаево, там 48,6% от гражданите нямат работа. За сравнение, през 2016 година, в Дирекция „Бюро по труда”, броят на регистрираните безработни е бил 3271.

От които 3196 души са се регистрирали като безработни, 75 души са се регистрирали в община Опан.

 

   

0 коментарa

Виж още