Безработицата се е увеличила с 4.8%

Безработицата се е увеличила с 4.8%

През първото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 421.4 хил., от които 252.3 хил. са мъже и 169.0 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 4.8%. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.7 процентни пункта и през първото тримесечие на 2012 г. е 12.9%, като при мъжете нараства с 1.3 процентни пункта, а при жените - с 0.1 процентни пункта, и достига съответно 14.5 и 11.0%. Продължително безработни (от една или повече години) са 226.7 хил., или 53.8% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на предходната година броят им се увеличава със 7.9%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 6.9% през първото тримесечие на тази година. При мъжете коефициентът се увеличава с 1.3 процентни пункта, а при жените намалява с 0.2 процентни пункта, като достига съответно 8.1% за мъжете и 5.6% за жените. От всички безработни през първото тримесечие на 2012 г. 350.6 хил., или 83.2%, са имали предишна заетост, като броят им се увеличава с 3.9% в сравнение със същото тримесечие на 2011 година. Безработните, търсещи първа работа, се увеличават с 9.7% и през първото тримесечие на 2012 г. достигат 70.8 хиляди. Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 23.0% (24.0% за мъжете и 21.7% за жените) и нараства с 1.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при жените (с 2.4 процентни пункта) в сравнение с мъжете (1.2 процентни пункта).

   

0 коментарa

Виж още