Безработните се увеличават, търсещите работа - също

Безработните се увеличават, търсещите работа - също

Безработицата в региона започва плавно да се увеличава, но все още е под средната за страната, каза директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. В края на февруари в Старозагорска област безработните са 5.69 на сто от икономически активното население, с един пункт по-малко от средните стойности за страната - 6.69 на сто. За Бюрото по труда, което обхваща общините Стара Загора и Опан, те са 4.12, а за община Стара Загора - 4.10 на сто. "Справката показва, че въпреки покачването, още не сме достигнали нивата от края на февруари миналата година. Тогава в страната безработицата е била 7.26 на сто, в областта - 6.22, за Бюрото по труда - 4.25, за община Стара Загора - 4.20, а за Опан - 8.13 на сто. Трудно е да се прогнозира динамиката в условията на криза. Анализаторите дават около 9.5 на сто средно за Европейския съюз, България е винаги под европейското ниво, а Стара Загора - още по-ниско", коментира Гьоков. Той отчете още, че наблюденията показват превес на изходящия поток на регистрираните безработни над входящия, което също е белег за увеличаване на нивото, макар и плавно. Според статистиката е нараснал броят на хората, които през първите два месеца на тази година са си намерили работа чрез Бюрото по труда, в сравнение със същия период на миналата. Обявените тогава работни места са били повече, но не е имало достатъчно хора, отговарящи на изискванията на работодателите. От началото на годината в Бюрото по труда са постъпили 3 уведомления за масови съкращения, така общият им брой от ноември насам става 11. Според тях мярката ще засегне 974 души, но броят на освободените към края на февруари е 158. В много от случаите работодателите се застраховат, за да спазят изискванията, но не се стига до освобождаване на хора. Според Кодекса на труда уведомленията се правят 30 дни преди очакваното съкращение, а 45 дни преди него се уведомяват синдикатите или упълномощените представители на работниците и служителите. Най-големите заявки бяха дадени от "Прогрес" и "Ембул инвестмънт", но и в двете фирми не е достигната заявената бройка. Както до синдикатите, така и до Дирекция "Инспекция по труда" достигат слухове за увещания от страна на работодатели работниците да напускат по собствено желание, но официално никой не е подал сигнал. Това е въпрос на личен избор на работника и ако той се съгласи, няма начин да му бъде помогнато, коментират инспекторите.

   

0 коментарa

Виж още