Безрабтонтие хора в Стара Загора намаляват

Безрабтонтие хора в Стара Загора намаляват

Безработицата в страната през месец октомври незначително нарастна и равнището й достига 10,7%, с 0,2 процентни пункта по-високо от предходния месец. През изминалия месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 020 безработни, а равнището на безработица е 9,5%. Спрямо септември 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 177 души. С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора и Казанлък, а с най-високо община Николаево. Това каза директорът на Бюрото по труда в Стара Загора Жулиета Върлякова. Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда" Стара Загора през месец октомври продължи да намалява. Регистрирани са 4837 безработни. Равнището на безработица е 6,1%. Нараства броят на новорегистрираните безработни. В момента те са 746. През месец октомври са обявени 281 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 189. Частният сектор е заявил 95 места. По програми за заетост и обучение през октомври са обявени 92 работни места. Започналите работа са 405. В програми за заетост и обучение от началото на годината са се включили 529 безработни лица. През октомври по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет са работили 156 безработни. В насърчителни мерки за заетост са включени 28 безработни.

   

0 коментарa

Виж още