Без вода следните райони във Варна

Без вода следните райони във Варна

Днес, 04.09.2012г., поради ремонтни работи, по данни на „ВиК-Варна” ООД, без вода остават следните места: част от Цветен квартал, района на РЗИ, района на лятно кино „Тракия”, част от кв. „Левски”, кв.”Чайка”, района около Спортна зала, м. „Св.Никола”, района на Паметника и хотели „Бриз” от 08:00 до 20:00 часа. Издадено е предписание до експлоатиращото предприятие за незабавна дезинфекция на водопроводната мрежа и извършване на съответния лабораторен контрол до възстановяване на качествата на водата. На основание гореизложеното, питейната вода в изброените райони не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна, непосредствено след възстановяване на водоподаването, до излизане на лабораторните резултати. За отмяна на забраната гражданите ще бъдат допълнително уведомени.

   

0 коментарa

Виж още