Без подаръци за Коледа ..

Без подаръци за Коледа ..

По разпореждане на премиера Бойко Борисов администрацията на Министерския съвет няма да извършва разходи, свързани с коледните и новогодишните празници, за картички, рекламни материали, календари, подаръци, приеми и др. Действията се предприемат с цел недопускане на необосновано разходване на бюджетни средства и на основание чл. 41, т.1 от Постановление 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. Разпореждането се отнася и до всички председатели на комисии и агенции към Министерския съвет, до директора на болница „Лозенец” и изпълнителния директор на Националния компенсаторен жилищен фонд. Министър-председателят настоява министерствата и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към тях, както и областните управители, също да се въздържат от подобни разходи.

   

0 коментарa

Виж още