Без промяна при годишните винетки за 2009 г.

Без промяна при годишните винетки за 2009 г.

Годишните винетни стикери от категория 1, 2 и 3 за 2009 г. остават без промяна спрямо 2008 г. Продажбата им ще започне на 1 декември 2008 г., съобщиха от НАПИ. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, валидността на годишната винетка е от 1 януари до 31 декември на текущата година. До 31.12.2008 г., паралелно с продажбата на годишните винетни стикери за 2009 г., ще се предлагат и всички видове винетни стикери за 2008 г. Продажбата на винетки ще се осъществява в клоновете на ДЗИ и Български пощи, както и в ГКПП в страната, двадесет и седемте Областни пътни управления и в Национална агенция "Пътна инфраструктура" (пл. Македония № 3). Размерът на таксата е определен с тарифа на Министерски съвет и за 2009 г. тя остава непроменена за всички категории пътни превозни средства. Дневни винетни стикери за леки автомобили няма да се продават и през 2009 г. НАПИ уточнява, че европейската практика, включително и в страни с действащи винетни системи,е да не се предлагат такива винетни стикери. Съгласно влезлите в сила изменения в Закона за пътищата се въведоха европейските изисквания в областта на таксовата политика, като въвеждането на таксата за изминато разстояние (тол такса) става с акт на Министерски съвет.

   

0 коментарa

Виж още