Без топла вода в центъра на Русе през август

Без топла вода в центъра на Русе през август

Във връзка с планувано изпълнение на строително монтажни работи по топлопреносната мрежа „Топлофикация Русе” ЕАД”, уведомява абонатите в следните присъединени към топлопреносната мрежа обекти и/или жилищни район/и: ЦЕНТЪР в това число РУСЕНСКА ОПЕРА, ателиета на ОФД-Русе, гараж на ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИИ, КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТА ТРОИЦА”, административна сграда на РУСЕНСКА МИТРОПОЛИЯ, бл. „ОПЕРА”, бл. „А.С.ПОПОВ” както и всички други присъединени към ГАС „ОПЕРА”, за ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВНЕТО в т.ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА от 05.08.2013 г. до 30.08.2013 г. вкл.

   

0 коментарa

Виж още