Бившата кметска управа нарушавала системно Наредбата за реклама

Бившата кметска управа нарушавала системно Наредбата за реклама

Бившата кметска администрация е нарушавала системно Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Стара Загора. Кметът д-р Евгений Желев неправомерно е продължавал изтекли договори с фирми - рекламни посредници, разпореждайки се с публична общинска собственост без санкцията на собственика - Общинския съвет. Това е най-общият извод, който може да се направи от депозирания вчера до председателя на Общинския съвет инж. Недялко Недялков доклад на Временната комисия за установяването на фактическото и правно състояние на рекламно-информационните елементи (РИЕ), разположени на територията на общината. Комисията бе създадена с Решение 203 на местния парламент от тази година и включваше шестима общински съветници: Валентин Вълков (председател), Румяна Присадашка, Александър Желязков, Спас Пашов, Белчо Белчев и Георги Георгиев. Освен продължаването на изтекли, още през 2005 год., договори на Общината с рекламни агенции, най-често чрез мълчаливо одобрение кметската администрация е разрешавала и изграждането на нови РИЕ, като особено интензивно това е ставало в навечерието на местните избори през 2007 год. Това съобщи вчера за "Старозагорски новини" Александър Желязков, съветник от партия "Новото време". Аналогични неправомерни действия обаче е направила в началото на мандата си и сегашната кметска администрация. "В края на миналата и началото на тази година неправомерно (без проведен конкурс или изрично решение на Общинския съвет) са подновени или сключени нови договори за разполагане на РИЕ с 19 собственици на РИЕ за общо 119 броя РИЕ, в т.ч. 19 билборда, 66 касети, 29 табели за стълб и др.", се казва дословно в доклада. Според резултатите от проверката на фактическото състояние, в града съществуват много нерегламентирано поставени РИЕ, които имат занемарен външен вид, голяма част от тях са корозирали, с прекъсната електрическа инсталация и прочее дефекти, като в това си състояние де факто представляват потенциална опасност за живота и здравето на гражданите. При проверката на правното състояние на РИЕ, извършена от юриста Александър Желязков, на извадки от съществуващите списъци на РИЕ от дирекцията в общинската администрация "Стопанска политика и защита на потребителите" и тези в административните бюра са били констатирани редица разминавания. Според докладчиците, липсата на единен регистър предполага затруднен контрол при разполагане на РИЕ и съответно финансови загуби за Община Стара Загора. Така например при проверката на съветника Спас Пашов в кв. "Железник" от 119 броя РИЕ, вкл. 57 броя билбордове, в Aдминистративно бюро "Железник" са регистрирани едва 30 броя. Подобно е положението в централната градска част, проверена от Валентин Вълков. Заради това състояние Временната комисия ще предложи на Общинския съвет след приемането на нова Наредба за рекламно-информационна дейност и след шестмесечен срок от нейното прилагане да се извърши втора проверка на рекламната дейност. Създадената Временна комисия е разгледала подробно предложената и приета на първо четене нова Наредба за рекламно-информационна дейност на територията на общината, като е направила редица предложения за изменения на приетите на първо четене текстове. Според Александър Желязков, те ще бъдат официално внесени от кмета проф. Светлин Танчев за гласуване от съветниците още на следващата сесия на местния парламент.

   

0 коментарa

Виж още