Бивш директор на ДСК получи 8 години затвор

Бивш директор на ДСК получи 8 години затвор

Състав на Софийски градски съд осъди днес Бистра Димитрова, бивш председател на ДСК, на осем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието, съобщи пресслужбата на Съда. Бистра Димитрова беше подсъдима за това, че като председател на ДКС в периода 19 май 1995-15 юли 1996 година не е положила достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното й имущество и без надлежна проверка е сключила необезпечени договори с Първа частна банка АД, Агробизнесбанк, Бизнесбанк, Туристспортбанк и Добруджанска търговска банка. В резултат на това ДКС е разпиляло имущество на ДКС за стойност 12 942 000 000 неденоминирани лева, равняващи се днес на дванадесет милиона деветстотин четиридесет и две хиляди лева. По обвинението за сключване на неизгодни сделки с Фикс плюс - финансова къща АД като председател на ДКС Бистра Димитрова също беше призната за виновна за продажба на държавни дългосрочни облигации емисия 94/97, в резултат на което е настъпила загуба от 2 669 296 лева. Бистра Димитрова е оправдана по обвинението, че като председател на ДКС е превишила правата си в полза на Първа източна международна банка с разрешение за необезпечени кредити на стойност (към 2008 година) един милион и половина лева. Съдът лиши Бистра Димитрова за 11 години от заемане на следните държавни длъжности: управител, подуправител или член на УС на БНБ; член на управителния или надзорния съвет или съвет на директорите на Българската банка за развитие; заместник-министър; областен управител;председател на държавна агенция; председател на държавна комисия; изпълнителен директор на изпълнителна агенция; всички длъжности, определени като ръководни съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията. На основание чл. 47 от Закона за изтърпяване на наказанията съдът определи първоначален строг режим на изтърпяване на общото наказание от осем години. Подсъдимата трябва да заплати и направените по делото разноски в размер на 8846 лв. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

   

0 коментарa

Виж още