Бием Европа по глухота

Бием Европа по глухота

Кръгла маса на тема "Медико-социални аспекти на глухотата. Предизвикателства у нас и Европейския съюз" проведе в Стара Загора Медицинският факултет при Тракийския университет. В работата на форума участва проф. д-р Жак Пол Манян, президент на световната асоциация по отохирургия "Politzer Society", Марсилия, основател и президент на Европейската академия по отология и невроотология, доктор хонорис кауза на Тракийския университет в Стара Загора. Той изнесе доклад на тема "Възможности за повлияване на намаления слух". Сред възможностите професорът открои създаването на 20 центъра по отология и невроотология в държавите на Евросъюза. Европейското изискване е за население 2-2.5 млн. души да има по един такъв център. Първият от тях ще бъде в Тракийския университет. По данни на проф. Жак Манян страдащите от глухота в ЕС са 9% от населението, а за България - над 12%. На всеки 1000 новородени българчета 1-2 са глухи. Проф. К.Кунев направи експозе "Съвременни аспекти за лечение на глухотата". Новостите при лечение на глухотата сподели Н. Горанова от МЕД-ЕЛ. Д-р Мариета Христозова запозна присъстващите с "Предизвикателства пред здравната система за оказване на качествена медицинска помощ". В дискусията по проблемите на диагностиката, лечението, обгрижването и социалната адаптация на глухи деца участваха още доц. К.Костов, доц. В.Шошева, доц. П.Димов, доц. К.Бенкова, д-р К.Бекярова, д-р М.Атанасова и др. Кръглата маса се организира под патронажа на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, на областния управител Мария Нейкова и кмета на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев. Събитието е посветено на 35 години висше образование в Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още