Бизнесът не е наясно с възможностите за еврофинансиране

Бизнесът не е наясно с възможностите за еврофинансиране

Фирмите не познават добре възможностите за получаване на евросубсидии и сред тях битуват погрешни мнения за този начин на финансиране, отчитат от "Бест Кредит България". От компанията посочват 3 от най-често срещаните заблуди, с които се сблъскват. Съществува погрешно впечатление сред много фирми, че евросубсидии не могат да бъдат получени, заради спрените от ЕС средства. В действителност обаче в момента са отворени процедури за набиране на проектни предложения по оперативните програми "Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", "Програма за развитие на селските райони", както и други програми, финансирани от Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на земеделието и храните. До края на 2015 г. на България й предстои да усвои близо 7 милиарда евро европейски пари. Налага се да се откажа от проекта си, защото изпуснах срока за кандидатстване е друга често срещана заблуда. Много от кандидатите не знаят, че след като даден срок за подаване на документи изтече, той се подновява отново след определен период. Така, ако не успеят да подготвят проекта си до първата обявена дата, след това имат и други възможности. Не мога да си набавя съфинансирането, което ми е необходимо, защото банките няма да ми отпуснат кредит е също разпространено погрешно мнение. Факт е, че в момента кредиторите имат по-скоро консервативна политика по отношение на отпускането на заеми, но една банка не би отказала заем за проект, който е подготвен и представен добре. Фирми идват при нас с идеята да кандидатстват за бизнес кредит, но често след като се запознаем с тяхната дейност и цели, се оказва, че за тях е по-подходящо да се възползват от еврофинансиране, казва Пламен Пейчев, управител на "Бест Кредит България". По европейските програми компаниите могат да получат от 30% до 65% от стойността на инвестицията си под формата на безвъзмездна субсидия. Освен това за разлика от традиционния бизнес кредит, заемите за одобрени проекти се отпускат по-лесно и може да се договори по-ниска лихва. За да си осигурят необходимото съфинансиране на проектите под формата на банков кредит, "Бест Кредит България" съветва фирмите да избягват най-честите грешки, които се допускат при кандидатстване. Част от тях са включването на недопустими дейности и разходи в проекта, разминаване на декларирани данни с тези в съответния официален документ, неструктурирано представяне на проекта. "Бест Кредит България" ЕООД се занимава с кредитни консултации за жилищни, бизнес и потребителски кредити. Компанията предлага и пълно съдействие при кандидатстването за финансиране от европейски фондове - от избор на подходяща програма и изготвяне на проект, до съдействие при договарянето на кредит. Дружеството е учредител на Асоциацията на Кредитните Консултанти в България - АККБ. Работи в партньорство с 16 кредитора и има офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив, Русе и Хасково. "Бест Кредит България" предлага консултанстки услуги от 2006г. и е собственост на консултантската компания "Еуро Кредит" ООД.

   

0 коментарa

Виж още