Бизнесът с най-лоши очаквания от 2 години насам

Бизнесът с най-лоши очаквания от 2 години насам

Стопанската конюнктура у нас се влошава. Свидетелство за това е регистрираният спад на общия показател на бизнес климата. С него се измерват оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца. През октомври показателят е отбелязал най-голямото си месечно намаление през последните 2 г. от 4,6 пункта. За периода от май до септември също се отчиташе намаление, но то бе значително по-малко - средно с един пункт месечно. Това показват бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ), информира агенция Фокус. Очакванията за промишлеността намаляват със 7,6 пункта в сравнение с предходния месец, сочат още данните на НСИ. Според специалистите това се дължи както на понижените оценки на стопанските ръководители за сегашната ситуация в промишлеността, така и на очакванията им за следващите 6 месеца. Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и недостигът на работна сила продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла през октомври, отчитат още от НСИ. Едновременно с това 75,2 % от анкетираните шефове в промишлеността очакват продажните цени да останат без промяна в следващите 3 месеца. В строителството показателят "бизнес климат" се понижава с 5,2 пункта през октомври спрямо септември. Очакванията на мениджърите в сектора са, че в следващите 3 месеца строителната активност ще остане на сегашните нива или ще се понижи. 34,6 на сто от тях очакват увеличение на продажните цени в отрасъла до края на годината. През септември този процент беше 43-44 %. Понижени са очакванията и в сектора на услугите. Там намалението на показателя за бизнес климата е с 3,3 пункта. В сектора не се очаква увеличение на цените - над 1/5 от мениджърите прогнозират намалението им, а 65,6 % - запазване на равнището им през следващите три месеца, съобщиха още от НСИ. Единствено търговците на дребно смятат, че през октомври ситуацията в бизнеса е по-добра в сравнение с тази през септември. Очакванията им за следващите шест месеца обаче са доста по-умерени, което води до покачване на показателя за бизнес климата само с 1 пункт. Последната анкета на НСИ отчита, че продажбите през последните три месеца са се увеличили, а и прогнозите за следващите три месеца са също оптимистични. 42,4 % от търговците на дребно очакват скок на цените през следващите три месеца.

   

0 коментарa

Виж още