Благодарствено писмо от живущи в Стара Загора

Благодарствено писмо от живущи в Стара Загора

В приемната на обществения посредник на територията на община Стара Загора се получи благодарствено писмо от живеещите на ул. "Стамо Пулев", чийто дългогодишен проблем беше намиращата се в непосредствена близост до домовете им т. нар. "товарна пиаца". Гражданите бяха подали жалба до общинска администрация преди повече от една година, но без резултат. Сега вече проблемът с товарните коли, нарушаващи реда и спокойствието в квартала е разрешен, а гражданите заявяват: "Ние, живеещите на улица „Стамо Пулев”, искаме да изразим нашите най-искрени благодарности на г-н кмета на град Стара Загора проф. Светлин Танчев, на ресорните заместник–кметове, в лицето на г-н Белчо Белчев, г-н Велизар Балабанов, на обществения посредник – г-жа Павлина Геренова и всички служители на Община - Стара Загора, във връзка с разрешаването на тежкия за нас проблем, а именно изместването на товарната пиаца от нашата улица. Благодарим Ви за вниманието и усилията, с които допренесохте за разрешаването на проблем, датиращ от толкова дълго време и Ви пожелаваме бъдещи успехи.

   

0 коментарa

Виж още