Благоустрояването на "Железник" в Стара Загора продължaва до края на м. май?

Благоустрояването на "Железник" в Стара Загора продължaва до края на м. май?

Вчера зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, придружен от заместниците си Йордан Николов и Янчо Калоянов, инспектираха изпълнението на проточилия се ремонт на няколко улици на кв. Железник". За разлика от предходни дни (б.р. - отразени в репортерските ни репортажи), вчера тук се бяха скупчили хора и машини, всичките работещи под пара. 12 дни след изтичане на срока по договора между фирмата изпълнител ДЗЗД "Железник СЗ 2011" и Община Стара Загораq репортерите видяха една-две асфалтирани улици на първи "табан", един-два готови тротоара, като се оказа, че част от тях ще се превръщат във велоалеи и останалите платна и тротоарни терени, които чакаха реда си за асфалтиране. "Не сме закъснeли никак! - заяви шефът на фирмата Александър Желязков. - Има проектантски грешки, които спънаха работата ни. Има разминаване в ширините на пътя; заложени 17 000 кв.м. тротоари, каквито няма, а тези квадрати се отнасят за трасето; 14 000 км.м асфалт, който трябваше да се отстрани, но ги няма в проекта; Газовите шахти и газопроводът въобще не са отразени в проекта... Срокът за изпълнение от 18 дни е реалистичен при положение, че няма неуредици. Този проект ще изпълним качествено до края на месец май." "Има известно забавяне, но е важно да завърши обектът и задължително при отлично качество - каза кметът Живко Тодоров. - Преди започване на асфалтирането на платната държахме да се уверим за качеството. Пробите от центъра за изпитване са добри. Оказа се, че за "Малкия Железник" настилката е добра и от тук нататък може да се асфалтира. Утре (б.а. - днес) ще излязат пробите и за "Големия Железник". Ако бъдат положителни, ще има също масирано полагане на асфалт. Що се касае за закъснението, има договор и след просрочването ще има наложени санкции. Наистина имаше някои грешки в проекта, за които чрез медиите информирахме обществеността за това, че има разминаване в ширината на уличното платно, шахтите, че Общината ще дофинансира с 300 000 лв. от бюджета си и пр. Важно е, че всичко е изчистено, че проектът се реализира и ще бъде финализиран в добър вид и качествено. От страна на Общината има непрекъснат контрол от специалисти, които следят ремонтните дейности, както и варненска надзорна фирма по проекта." "Виждаме, че със сроковете изоставаме - произнесе се зам.-министър Николай Нанков. - При нас в МРРБ отчитаме и ще приемем проекта само когато видим качествено изпълнение и наложени санкции за неспазени срокове. Вярвам, че ръководството на Общината, като един съвестен възложител и носещ отговорност за жизнената среда на хората от "Железник", ще изпълнява качествено своята роля на възложител." Санкцията е 1% на ден от неизпълненото количество СМР за определения срок. Финансовата сметка без ДДС е 4 600 000 лв. Росица РАНЧЕВА

   

0 коментарa

Виж още