Благоустрояване на площадното пространство в с. Бузовград

Благоустрояване на площадното пространство в с. Бузовград

Политиката на Община Казанлък градът и населените места в общината да се превръщат в още по-привлекателни места за живеене, продължава в посока изграждането на паркове и облагородяването на пространства в населените места. В изпълнение на това в Инвестиционната програма на Община Казанлък - строителство и ремонт на обекти общинска собственост през 2014 г., са заложени средства за облагородяване на площадното пространство в Бузовград и изграждане на паркове в Крън и Копринка. Проектът за благоустрояване на площадното пространство на с. Бузовград предвижда подновяване на тревни площи, боядисване и подновяване на пейки и детски съоръжения, изграждане на нови алеи и обособяване на спирка с паркоместа. От северозападна страна на площада има съществуваща градинка с три пейки, за която се предвижда подновяване на растителността и боядисване на пейките. На тротоара пред нея ще се изградят бетонови стоп-паркинг тела, както и ще бъдат поставени няколко нови осветителни тела. От източната страна ще се обособи автоспирка с паркоместа. От южната страна се предвижда градинка и изграждане на нови алеи. Ще се подмени тревната настилка, двете съществуващи пейки ще се боядисат и ще бъдат поставени още четири нови пейки. По главната улица се предвиждат обновления като поставяне на нови пейки и осветителни тела. В югоизточната градинка съществуващите детски съоръжения ще се подновят, като се ремонтират и пребоядисат. Предвижда се и поставянето на нова бетонова площадка за фитнес. Съществуващите пейки ще се подновят, ще бъдат поставени и нови. От източната страна на площада на един от тротоарите също се предвижда поставяне на стоп-паркинг тела. Старата растителност ще се поднови, ще бъде засадена и нова. Благоустрояването на площада в с. Бузовград е включено в Инвестиционната програма на Община Казанлък, като средствата са от общинския бюджет и са в размер на 18 200 лв.

   

0 коментарa

Виж още