Благоустрояват по проект междублокови пространства, зелени площи и улици в Стара Загора

Благоустрояват по проект междублокови пространства, зелени площи и улици в Стара Загора

Община Стара Загора кандидатства с проект „Зелена и достъпна градска среда” за извършване на дейности по благоустрояване на междублокови пространства, зелени площи и улици в областния град. Проектното предложение за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” беше подадено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в края на миналата седмица. С реализацията на проекта общинското ръководство цели облагородяването на пространствата около големите жилищни блокове, изграждането на детски площадки, зелени и достъпни пространства за гражданите на Стара Загора. Стойността му е около 10 млн. лв., а срокът за изпълнението е 24 месеца. Подготвени са два пакета с обекти на инервенция. Първият пакет включва ул. „Ген. Столетов“, ул. „Христо Ботев“, Градина „Доша Николова“, Градина „Берое“ и две междублокови пространства на стойност 5 249 795.78 лв. и 249 990.28 лв. собствен принос, поясни Милена Димитрова, началник отдел „Инвестиции и управление на проекти“ в Община Стара Загора. Вторият пакет, на стойност 4 825 035.87 лв., е за ул. „Братя Жекови“, улици и междублокови пространства. Финансирането е по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“.

   

0 коментарa

Виж още