Близо 120 000 молби за енергийно подпомагане са подадени за един месец

Близо 120 000 молби за енергийно подпомагане са подадени за един месец

119 991 молби са подадени към момента за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли т.г. съобщава "Фокус". Издадените заповеди за отпускане на този вид помощ са близо 45 000, отказите – около 4300.За настоящия отоплителен сезон диференцираният минимален доход за отопление бе увеличен с 15 лева за всички 16 групи от хора в неравностойно положение. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане” е 31 октомври 2013 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2013 г. до 31 март 2014 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2013 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2014 г. - за месеците януари, февруари и март. До приемането на нов размер на помощта в зависимост от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон (1 ноември 2013 г.), целевата помощ за отопление ще бъде в размер 65,72 лв. месечно. След приемането на новия размер на помощта ще се издават изменителни заповеди, а изравняването на отпуснатите суми ще става при отпускането на втория транш на помощта.

   

0 коментарa

Виж още