Близо 357 000 лева за проекти по "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Близо 357 000 лева за проекти по "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Средствата за реализация на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за област Стара Загора през 2012 г. са в размер на 356 409 лв. Общо 10 проекта за областта са представени по програмата, съгласно Списък на представените за оценка проекти, информира на днешното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Стара Загора директорът на Дирекция Регионална служба по заетостта Коста Костов – секретар на Комисията. Комисията, която заседава под председателството на ВрИД областен управител Димитър Драчев, разгледа и направи оценка за съответствие с регионалните приоритети на предоставените за област Стара Загора проекти по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, предвидени за изпълнение през 2012 г След подписване на декларация за безпристрастност членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие прецениха съвместимостта на проектите с посочените в Областната стратегия за развитие приоритети и приноса за развитието на областта, както и обектите по проекта и свързаните с тях дейности да не дублират обекти и дейности в областта, които се извършват в момента, или ще се извършват в близко бъдеще от други организации, фирми или донорски програми, или са финансирани по силата на спечелени от кандидат - работодателя конкурси по ЗОП и концесии. Комисията по заетост направи оценка на проектите на четвърто ниво, като ги предлага на Агенцията по заетостта за окончателно одобрение, в рамките на разпределените средства за съответната община.

   

0 коментарa

Виж още