Близо 40 милиона лева подобряват ВиК инфраструктурата в бургаския комплекс „Меден Рудник”

Близо 40 милиона лева подобряват ВиК инфраструктурата в бургаския комплекс „Меден Рудник”

Близо 40 милиона лева подобряват ВиК инфраструктурата в най- разрастващият се бургаски комплекс „Меден Рудник”. В момента на терлиторията на комплекса се реализира първият спечелен от общината проект по ОП „Околна среда, за рехабилитация на ВиК инфраструктурата, каза зам.-кметът Атанаска Николова. В момента този проект е в своята заключителна фаза. „Общата стойност на този проект е малко над 16 милиона лева, но в резултат на проведените тръжни процедури ние реализирахме икономии вече на близо над 2 милиона лева, така че финалната стойност на проекта очакваме да бъде около 14 милиона лева. Това разбира се можем да кажем след неговото приключване, което е в края на 2012 година. В момента жителите на комплекса, а и нашите съграждани знаят, че текат строително-монтажните дейности. Активно работим по рехабилитация на водопроводна мрежа и рехабилитация или изцяло изграждане на канализационна мрежа в частите, където такава не съществуваше, както и колектор до пречиствателна станция „Меден Рудник”. Нашите очаквания са до месец септември да приключат строително-монтажните работи и до края на годината да можем да отчетем успешно и този проект по ОП „Околна среда”, каза Николова. Тя допълни, че строително монтажните дейности ще приключат в срок, независимо от забавя наето на строителството, заради студеното време. Новият спечелен преди дни проект на Община Бургас за 23 милиона лева отново за ВиК инфраструктурата и за разширението на пречиствателната станция в комплекса надгражда досегашните дейности и е своеобразно продължение на първият спечелен проект. „ Това е една нова схема, която МОСВ разработи за финансиране по ОП „Околна среда” така наречените двуетапни схеми. Първата част на проектите включват подготовка на техническа документация , а втората част е самият инвестиционен проект. В рамките на първата част ще се извърши едно подробно обследване на нуждите от изграждане на канализация или рехабилитация на водопроводната мрежа в зоните А, Г и Д и разбира се пред проектните проучвания за разширението на пречиствателната станция. Всичко това е много необходимо, тъй като комплекс „Меден Рудник” е всъщност най-интензивно развиващия се комплекс. За съжаление пред проектните проучвания, които са правени по програма ИСПА и на базата, на които е предвидено проектирането на пречиствателната станция са предвиждали население до 45 хиляди жители. В момента неофициалните данни сочат, че жителите в комплекса са над 80 000. Много нови инвестиционни намерения предимно за изграждане на жилищни сгради в комплекса са подадени в община Бургас, така че е много важно ние да осигурим базовата инфраструктура - водоснабдяване и канализация на комплекса като цяло във всички негови зони и съответно да осигурим и достатъчен капацитет на пречиствателната станция. За това този проект е наистина много важен и се радвам, че колегите от МОСВ приеха нашите аргументи и одобриха този проект, защото реално една трета от населението на Бургас живее в този комплекс и е много важно да осигурим качествена базова инфраструктура и пречистване на водите”, посочи Николова.

   

0 коментарa

Виж още