Близо 4800 превозни средства са проверени по време на специализирана полицейска операция “Светлина” в Старозагорска област

Близо 4800 превозни средства са проверени по време на специализирана полицейска операция  “Светлина” в Старозагорска област

423.ма водачи са санкционирани за нарушения, свързани с целите на акцията. В периода от 1.11 до 21.11.2010 г. служителите от пътна полиция в цялата страна осъществяваха целенасочена контролна и превантивна дейност, насочена към намаляване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия. Провеждането на традиционната акция началото на есенно-зимния период има за цел да насочи вниманието на участниците в движението към основните рискови фактори, свързани с намалената видимост, да припомни на водачите задължението им да подготвят автомобила за движение при зимни условия и да го управляват с включени къси светлини и през деня. Основен акцент на проверките по време на акцията бе изправността на осветителните системи и сигнализация на превозните средства – в т.ч. велосипеди и ППС с животинска тяга, на състоянието на гумите и на изправността на устройствата за почистване на предно стъкло. В периода от 1.11 до 21.11.2010 г. в Старозагорска област са проверени 3636 леки и 115 товарни автомобили, 16 автобуса и 28 каруци. За управление на МПС без включени къси светлини и за констатирани неизправности по осветителните системи и устройства за измивана на предното стъкло, за износени гуми и др. нарушения, свързани с целите на акцията, са съставени 62 акта и са наложени 366 глоби по фиш. Осем МПС са спрени от движение. Изготвени са 11 предписания и сигнални до администрацията, управляваща пътя, общините и кметствата за подобряване уличното осветление, вертикалната и хоризонтална маркировка по платното за движение. Пътна полиция припомня на водачите на МПС, че съгласно чл. 70, ал. 3, т. 2 от Закона за движението по пътищата, през целия есенно-зимен период (от 1.11.2010 г до 1.03.2011г.) са задължени да се движат през светлата част на денонощието с включени на светлини за движение през деня или с включени къси светлини. Засиленият пътен контрол на техническата изправност на моторните превозни средства ще продължи през целия зимен сезон. Перманентни проверки за наличие на изправна светлинна сигнализация ще се извършват и по отношение на велосипедите и превозните средства с животинска тяга.

   

0 коментарa

Виж още