Близо 68.7 млн. лева е стойността на реконструкцията на блок 6 на „ТЕЦ Марица Изток 2”

Близо 68.7 млн. лева е стойността на реконструкцията на блок 6 на „ТЕЦ Марица Изток 2”

Приблизителната стойност на реконструкцията на блок 6 на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД възлиза на 68.7 млн. лева. В края на месец юли успешно завърши рехабилитацията на блок 6 по проекта „Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4 и повишаване мощността на блокове 5 и 6. Договорното споразумение от 31 март 2003 г. е с японската фирма „Мицуи & Ко” с правоприемник „Мицуи Енергийни проекти” и подизпълнител за част турбини „Тошиба”. Модернизацията на турбината бе ангажимент на „Тошиба”, фирма „Риск Инженеринг” подмени стария генератор с нов, а рехабилитацията по Котел 10 бе възложена на „Енергоремонт – Гълъбово”. Искам да отбележа, че всички останали ремонтни дейности бяха дело на персонала на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. В момента се извършва рехабилитацията на блок 8 в същия обем, както при блок 6, каза той. Според обхвата на договора опциите за повишаване на мощността включват подмяна на ротор ниско налягане, реконструкция на ротор високо налягане и премахване на Баумановата степен на турбината. Реално обаче реконструкцията не се ограничи само до тези параметри. Старият 247-мегаволтамперов генератор бе подменен с нов, по-мощен, произведен от „Електросила” – Санкт Петербург, обясни инж. Митков. Новият генератор е с 270.6 мегаволт ампера и с по-широк диапазон на работа по реактивна мощност. Монтирани са и нови цифрови релейни защити, произведени в Швейцария. Старата възбудителна система на генератора беше подменена със съвременна статична, също швейцарско производство. Паралелно с това бе извършена и рехабилитация на котел 10, свързана основно с подмяна на нагревни повърхности с изтекъл ресурс, както и с възстановяване на всички износени възли и участъци от системата на котлоагрегата. За да бъде въведен блок 6 в експлоатация, съгласно националното и европейското законодателство, е изграден временен газоход, който свързва блока със съществуващата сероочистваща инсталация на блок 8. Това дава възможност на блок 6 да работи до изграждането на сероочистваща инсталация за него и 5-и енергоблок, каза инж. Михаил Митков.

   

0 коментарa

Виж още