Бодиплетизмограф в Университетска болница Стара Загора ще диагностицира дишането

Бодиплетизмограф в Университетска болница Стара Загора ще диагностицира дишането

В Университетската болница в Стара Загора беше открит специализиран диагностичен кабинет за функционално изследване на дишането, оборудван с бодиплетизмограф. Съвременната диагностична апаратура на стойност 114 хиляди лева е закупена със средства, осигурени от държавните предприятия в енергийния комплекс - „Мини Марица Изток" ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток - 2" ЕАД. Една от функциите на бодиплетизмографа е да изследва дишането и белодробната дейност при пациенти с хронични дихателни заболявания и при пациенти с професионални болести, свързани със замърсен въздух. Разкриването на специализирания кабинет е предвидено в Програмата за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора, приета с решение на Министерски съвет от 29.12.2008 година. Мерките, заложени в програмата предвиждат създаване на добри условия за диагностика, лечение и профилактика на децата и учениците със заболявания на горните дихателни пътища, подлежащи на диспансерно наблюдение. Специализираният диагностичен кабинет се намира в приемно-диагностичния блок на УМБАЛ - Стара Загора. На официалното му откриване присъстваха областният управител на Стара Загора Йордан Николов, старозагорският омбудсман Павлина Геренова и деканът на Медицинския факултет доц.Мая Гълъбова.

   

0 коментарa

Виж още