Болестта "Син език" беше засечена в Казанка и Средногорово

Болестта "Син език" беше засечена в Казанка и Средногорово

Във връзка с регистрирани случаи на болестта „Син език” по преживни животни в село Казанка, община Стара Загора и село Средногорово, община Казанлък, днес се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, председателствана от областния управител Живка Аладжова. Тя издаде заповед за незабавно свикване на общинските епизоотични комисии на територията на областта, на чиито заседания да бъдат предприети всички необходими мерки за недопускане разпространението на болестта. Определя се предпазна зона около констатираните огнища в радиус , която включва населените места на всички общини на територията на област Стара Загора. В заповедта на Аладжова се посочва, че ОДБХ – Стара Загора следва да организира извършване на клинични прегледи и вземане на кръвни проби в животновъдните обекти за отглеждане на едрите и дребни преживни животни в населените места на територията на областта. Забранява се придвижването и търговията на възприемчиви за син език преживни животни в цялата област. Кметовете и кметските наместници да съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, като: -въведат стриктна забрана на пашата на всички преживни животни в часовете с активен летеж на куликоидите (преносителите на болестта, "мокреци") от 19,00 до 08,00 часа; -уведомят собствениците на животновъдни обекти за необходимостта от извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на тора и местата за водопой в населените места от Област Стара Загора; -преди извършване на дезинсекцията, с цел предпазване на пчелите от отравяне с препарати, да уведомят собствениците на пчелини. Собствениците на животновъдни обекти с овце, кози и говеда следва да извършват периодична обработка на животните с инсектициди, както и да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада и да не закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход. Задължително е собствениците на животни да уведомят незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар на общината от отдел "ЗЖ" при ОДБХ - Стара Загора в случай на заболеваемост и смъртност. Вниманието на органите на МВР е насочено към засилване контрола при придвижването на животни с автомобилен транспорт и извършването на проверки на всички необходими документи за животните: ветеринарномедицинско свидетелство; идентификация на животните (ушни марки); лиценз на транспортното средство за превоз на животни; удостоверение за правоспособност на водача (за изкаран курс по хуманно отношение към животните). Областният управител Живка Аладжова ще осъществява лично контрол по изпълнението на Заповедта.

   

0 коментарa

Виж още