„Брикел” ще работи с намалена мощност до април 2011 година

„Брикел” ще работи с намалена мощност до април 2011 година

В „Брикел” ще работят два котела и две турбини до месец април 2011 година. Kаза Владимир Топалов, председател на миньорската федерация към КТ „Подкрепа” след среща на министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков и министъра на околната среда и водите Нона Караджова със собственика на „Брикел” – Христо Ковачки. Топалов посочи, че в замяна „Брикел” поема ангажиментите да запази работните места на всички работници и служители и да изгради сероочистваща инсталация в срок от 15 месеца. Освен това собственикът е трябвало да предостави банкови гаранции, че ще изгради тази инсталация, както и да поеме ангажимент, че при иницииране на европейска наказателна процедура, касаеща дейността на „Брикел”, която би довела до наказателни санкции, ще плати тези санкции. По думите на Топалов държавата настоява разходите, които ще бъдат направени за времето на работата на „Брикел”, да бъдат за сметка на собственика по правилата на Националния план за разпределение на квоти (НПРК). Топалов посочи, че собственикът е представил банков документ, който доказва, че има банка, която гарантира, че необходимите средства ще бъдат подсигурени за изграждане на сероочистваща инсталация. Топалов обясни, че собственикът на „Брикел” от своя страна е предложил да бъде солидарно отговорен с държавата при евентуална наказателна процедура от ЕК и поиска разходите, необходими за времето на работа на „Брикел” да бъдат осигурени от резерва на държавата. „Държавата настоява квотите да бъдат платени от собственика на „Брикел”, който пък счита, че те могат да бъдат взети от държавния резерв. Реши се, че ще се създаде междуведомствена работна група, която да види какви са точно възможностите, така че да бъдат взети от резерва. Тук имаше съгласие да се продължи разговора в междуведомствената група”, каза още Топалов. На въпрос какви могат да бъдат санкциите, Топалов заяви, че страната ни все още не е влизала в наказателна процедура и посочи, че санкцията е 200 евро на ден по коефициент умножен от ЕК – като той е различен за различните страни, например в Германия той е 26, а в Малта -06%. Десислава АНТОВА

   

0 коментарa

Виж още