Броят на неизвинените отсъствия за първия учебен срок за цялата област Бургас е 184 447

Броят на неизвинените отсъствия за първия учебен срок за цялата област Бургас е 184 447

Броят на неизвинените отсъствия за първия срок от учебната 2011/2012 година за цялата област Бургас за периода от 15 септември 2011 до 06 февруари 2012 година е 184 447. Това съобщи Виолета Илиева, директор на Регионален инспекторат по образование в Бургас. По думите й за 5 месеца борят на учениците, които са ги направили тези отсъствия в дневна форма на обучение, е 216 861. Разделено това означава, че всеки ученик е направил 0,9 неизвинени отсъствия. Броят на извинените отсъствия е значително по-голям той е 965 931 и разделено за същия брой ученици за същия период от време показва, че всеки ученик е извършил 4,5 извинени отсъствия. Броят на отпадналите ученици за същия период от време е 241.Миналата година този брой е бил 99. Като причина за нарастване на този брой ученици Илиева изтъкна потвърждението на преместването на един ученик от едно в друго учебно заведение. „ За 87 деца няма потвърждение при преместването им от едно в друго учебно заведение, тъй като това е станало в края на първия учебен срок. В момента в много училища се очаква потвърждаване от приемащото училище, че определено дете е записано”, добави Илиева. 18 са отпадналите поради голям брой неизвинени отсъствия, един ученик е отпаднал поради слаб успех и 135 са учениците, които са в групата на отпадналите по социални причини- семейни, ранни бракове. Много голяма брой е подал директорът на ОУ „Христо Ботев” в кв. „Победа” в Бургас като брой отпаднали 154 деца, „което показва, че там ниската мотивация за учене, етническите малцинства, които са в училището, оказват влияние върху броя на отпадналите ученици”.

   

0 коментарa

Виж още