БСП ще внесе свой законопроект за образованието

БСП ще внесе свой законопроект за образованието

ПГ на на Коалиция за България ще внесе два законопроекта за държавната политика в работата с младите хора и за образованието, стана ясно в хода на дискусията по време на организирана днес по инициатива на НС на БСП, Съвета по образованието, науката, младежта и спорта и Областния съвет на лявата партия в Стара Загора кръгла маса на тема: „Държавната политика в областта на средното общо образование в проектозакона за за училищното образование.Държавни образователни стандарти”. В нея взеха участие директори на учебни заведения, преподаватели, синдикалисти, експерти, шефове на структурни звена при общините, народни представители, членове на ръководството на БСП и др. Направени бяха няколко извода за състоянието на образованието в България, като акцентът бе в липсата на цялостна стратегия за развитието на този важен за националната сигурност сегмент от обществения живот. Вече повече от година е стопиран законопроектът, разработен от екип на МОМН за училищното образование, текстът е свален от официалния сайт на ведомството, без да има адекватно обяснение защо се случва това, коментираха участниците в разговора. Изказани бяха различни предположения, сред тях са както липсата на визия в средите на управляващото мнозинство, така също и обслужване на частни интереси. Посочени бяха конкретни примери и в двете посоки, а доц. д-р Ваня Добрева, член на ИБ на БСП, напомни, че втора година не се изпълнява изискването парламентът да изслушва и приема доклад за изпълнението на приетата от него през 2006 година програма за развитие на образованието ни до 2015 година. Нещо повече, продължава тенденцията проблемите с финансирането да се задълбочават, като в проекта за Бюджет 2011 заложените средства за образованието са далеч под минимално необходимите като дял от БВП. България е на последно място сред страните от ЕС по заделяните за образование пари. „За съжаление не се прави политика за образованието, а политика от него!”, коментира народният представител д-р Евгений Желев, а колегата му Ивелин Николов изрази мнение, че загърбването на проблемите всъщност обслужва по-нататъшната чалгализация на обществото ни. Никой не обръща внимание и на сигналите, идващи от синдикалните структури на учителите, че 48 на сто от децата на възраст между 5 и 19 години идват от семейства, където българският език не е майчин, което ни изправя пред нови предизвикателства, алармираха дискутиращите. Законопроектът за младежта е на финалната права и предстои да бъде внесен до две седмици в НС, а законопроектът за държавната политика в образованието най-вероятно ще бъде готов през януари. И двата ще обединят мненията на широки обществени кръгове. В приетата декларация участниците в кръглата маса настояват за приемането на изцяло нов закон за училищното образование, както и разработване на стратегия за развитието му на общинско ниво.Сред исканията на експертите е да бъде осъществена реална децентрализация на учебните заведени, като бъдат разработени ясни принципи за дофинансиране от общините и най-вече в частта за капиталовите разходи.

   

0 коментарa

Виж още