Булгаргаз предлага намаляване цената на природния газ

Булгаргаз предлага намаляване цената на природния газ

Отчитайки факторите, формиращи равнището на цената на газа, “Булгаргаз” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2009 г. в размер на 549.96 лв./хм3 без ДДС,съобщиха от пресцентъра на дружеството. Намалението от 64.70 лв./хм3 (10.53 %) в сравнение с действащата цена, е в резултат на по-ниските през последните месецицени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари. Увеличението на цената спрямо първоначалната прогноза на „Булгаргаз” ЕАД през м.февруари 2009 г., се дължи на по-високия валутен курс на щатския долар към лева (1.50080 м.февруари – 1.53818 м.март).

   

0 коментарa

Виж още