„Булгартабак-Холдинг” АД приключва деветмесечието с увеличение на приходите от продажби

„Булгартабак-Холдинг” АД приключва деветмесечието с увеличение на приходите от продажби

„Булгартабак-Холдинг” АД приключва деветмесечието на 2008 г. с увеличение на приходите от продажби с 14 102 хил. лв. или с 50.59%, съобщиха от холдинга. Нарастването е в резултат и на продажбата на притежаваното от „Булгартабак- Холдинг” АД акционерно участие в капитала на „Слънце Стара Загора-Табак” АД и „Цигарена фабрика- Пловдив” АД. В сравнение на същия период на 2007г. има увеличение с 42 765 хил.лв. или с 369.33%. Нарастването на приходите е резултат и от нарастване на приходите от дивиденти от дъщерни предприятия със 131,93 % и приходи от продажби на тютюни с 207, 78 %. Увеличението на приходите от дивиденти е следствие от отчетените по-големи нетни печалби на дъщерните акционерни дружества за 2007 г. спрямо 2006г.

   

0 коментарa

Виж още