БЧК започва мащабна социална акция на територията на област Русе

БЧК започва мащабна социална акция на територията на област Русе

Днес в зала 1 на областна администрация Русе областният управител Стефко Бурджиев и председателят на областната организация на БЧК- Русе д-р Руденко Йорданов дадоха съвместна пресконференция, поводът за която бе предстоящата най-мащабна благотворителна акция в България. За пети пореден път в качеството си на фактически изпълнител на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби лица” 2012, Българският червен кръст има ангажимента да направи нужната организация и да достави хранителни продукти до допустимите по програмата бенефициенти. Г-н Бурджиев поясни, че горепосочената мярка се прилага от голям брой държави-членки и нейната цел е да бъдат подпомогнати чрез безплатно раздаване на храни най-нуждаещите се хора. Той добави, че в България за последните 4 години при успешното изпълнение на програмата са били подпомогнати над 1 млн. души и са раздадени храни за над 50 млн. лв. Той акцентира върху това, че тази година за реализирането на програмата в България са отпуснати над 21 млн. Предстоящото разпределение на хранителни продукти се осъществява чрез специален договор сключен между БЧК, Държавен фонд „Земеделие”, а Агенцията за социално подпомагане е изготвила списъци с имащи правото да получат помощи. „Тази година ще бъдат подпомогнати 8 534 души”, подчерта д-р Руденко Йорданов като за сравнение посочи, че регистрираните бенефициенти за изминалата година са били 7 500 човека. Увеличено е и количеството помощи като за 2011 година то е възлизало на 200 тона за област Русе, а тази година се очаква, в зависимост от изпълнението на обществените поръчки, тази цифра да достигне 250-300 тона, стана ясно от думите на д-р Йорданов. Право да получат хранителни продукти ще имат следните лица, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане: 1. лицата, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за последния отоплителен сезон; 2. майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД); 3. правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8д ЗСПД; 4. семействата, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца; 5. лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност "Личен асистент" по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания"; 6. лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. На 10 септември стартира първият транш на раздаване на храни, по време на който допустимите лица ще могат да получат полагащите им се продукти. Крайната дата на това раздаване е 2 октомври. В този период ще се раздават следните продукти: Брашно – 5 кг – 5 пакета; Спагети – 1,5 кг – 3 пакета; Нишесте – 0,140 кг – 2 пакета; Обикновени вафли – 0,900кг – 2 кутии; Обикновени бисквити – 0,400 кг – 2 пакета; Захар – 1 кг. – 1 пакет; Ориз – 1 кг. – 2 пакета; Къси макарони – 1.200 кг. – 3 пакета; Зрял фасул – 1 кг – 1 пакет; Временните пунктове, откъдето бенефициентите ще могат да получат хранителни продукти са следните в рамките на област Русе: Община Русе– гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1 на територията на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД Община Борово- гр. Борово, ул. "Първи май" № 2, ЦСРИ "Детелина" Община Бяла- гр. Бяла, ул. "Колю Фичето" № 4, складова база на "Я. Христов и Ко" АД Община Ветово- гр. Ветово, ул. "Иван Вазов" № 7 Община Две могили- гр. Две могили, ул. "Кирил и Методий" № 17, предприятие "Обществено хранене" Община Иваново- с. Иваново, ул. "Митко Палаузов" № 1А Община Сливо поле- с. Бабово, ул. "Марин Павлов" № 12 Община Ценово- с. Ценово, ул. "Цар Освободител" № 72 Всеки бенефициент ще получи общо около 71 кг. храни, при условие, че всички обществени поръчки за доставка на хранителни продукти бъдат изпълнени в срок, заяви д-р Йорданов и добави, че по време на първия етап всяко допустимо лице би следвало да получи около 12 кг. Той допълни, че вторият транш,предвиден за периода 24 октомври до 9 ноември, се очаква да бъде уравнителен и да компенсира по-малкото количество храни, раздадени по време на първия цикъл. По време на пресконференцията председателят на областната организация на БЧК - Русе акцентира върху това, че контролът върху продуктите е изключително стриктен и всички доставки се проверяват от Агенцията по храните. Бенефициентите, които не са успели да получат полагаемите им се продукти при първото раздаване, могат да сторят това при втория транш. Ако и след него има наличие на неусвоени от бенефициентите храни, то последните ще бъдат дарени на социални домове. В присъствието на двамата заместник областни управители на Русе г-н Веско Маринов и д-р Андриан Райков и г-жа Десислава Дивчева, координатор по проекта, г-н Бурджиев благодари на д-р Йорданов и на Българския червен кръст и подчерта значението на безвъзмездния труд на над 30 доброволци, които ще отговарят за раздаването на близо 300 тона храни на територията на област Русе. Той отчете инициативата като особено значима в контекста на икономическата нестабилност в цяла Европа.

   

0 коментарa

Виж още